השקיה

הנתונים שלהלן לקוחים מתוך ספרו של ניסים פינס "עצי נוי בישראל" (עמ' 19) ומתייחסים לעץ בוגר מבוסס, בן 4 שנים. נקודת המוצא היא רמת משקעים של 250 מ"מ בשנה לפחות.

בספרו לעיל של ניסים פינס הוגדרו ששה רמות השקיה, המובאות להלן:

רמה 0 – צמחים חסכניים מאוד במים.  רמת משקעים של 250 מ"מ בשנה לפחות, ללא צורך בתוספת השקיה בקיץ.

רמה 1 – צמחים חסכניים במים.  רמת משקעים של 250 מ"מ בשנה ודרושה תוספת השקיה של 100 ליטר למ"ר במהלך קיץ.

רמה 2 – צמחים חסכניים במים.  רמת משקעים של 250 מ"מ בשנה ודרושה תוספת השקיה של 200 ליטר למ"ר במהלך הקיץ.

רמה 3 – במידה ורמת המשקעים היא רק 250 מ"מ בשנה, דרושה תוספת השקיה של 300 ליטר למ"ר במהלך הקיץ.

רמה 4 – במידה ורמת המשקעים היא רק 250 מ"מ בשנה, דרושה תוספת השקיה של 500-400 ליטר למ"ר במהלך הקיץ.

רמה 5 – צמחים הזקוקים לקרקע לחה כמעט תמיד.  תדירות השקיה של פעם בשבוע עד פעם בשבועיים.

כיצד נחשב את תוספת ההשקיה?  נחשב את שטח נוף העץ במ"ר.

דוגמא: קוטר נוף ברכיכיטון מיני אדרי הוא כ-5 מ' (כלומר רדיוס 2.5 מ' מכל צד של הגזע).

שטח נוף במ"ר הוא:  3.14×2.5²=19.62 (נעגל 19.62 ל-20 מ"ר)

הברכיכיטון מיני אדרי שייך לרמת השקיה 2.

החישוב: 20 מ"ר200X ליטר = 4,000 ליטר, שהם 4 ממ"ק לעץ בשנה.

אם ירדו 150 מ"מ גשם, תידרש תוספת של 300 ליטר.  החישוב: 20 מ"ר300X ליטר = 6,000 ליטר, שהם 6 ממ"ק לעץ בשנה.

אם ירדו 350 מ"מ גשם, תידרש תוספת של 100 ליטר.  החישוב: 20 מ"ר100X ליטר = 2,000 ליטר, שהם 2 ממ"ק לעץ לשנה.